Ενημέρωση Πελατών

HomeΕνημέρωση Πελατών
Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όσους πελάτες δεν φορούν μάσκα. Εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των δώδεκα ετών και οι έχοντες ιατρικό ιστορικό (π.χ. αναπνευστικά προβλήματα), εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα.
Με βάση τα διατάγματα της κυβέρνηση από της 7-10 το πρωί προτεραιότητα έχουν οι ευάλωτες ομάδες.
Σε περίπτωση που νιώθετε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα Covid-19, παρακαλoύμε μην εισέρχεστε στο κατάστημα.